Narystė Inovatyvios medicinos draugijoje

Registracijos seka:
1) Užpildyti registracijos formą: https://goo.gl/forms/yeGeu2UB9rqinxTz1 (jeigu pildėte ankščiau - antrą kartą pildyti nereikia)
2) Sumokėti 5 Eur narystės mokestį, mokėjimo paskirtyje įrašyti: IMD nario mokestis: nario vardas, pavardė, mokėjimo patvirtinimą prašome atsiųsti paštu info@imdraugija.lt
3) Sulaukti patvirtinimo į el. paštą
Svarbu: Jei jau ankščiau buvote užpildę nario formą, iš naujo PILDYTI NEREIKIA, tereikia atlikti punktą nr. 2 - sumokėti nario mokestį ir atsiųsti patvirtinimą. 5 Eur narystės mokesčio trukmė - iki 2017 metų rudens semestro pradžios
4) Pasitikrinti ar Jūsų narystė jau patvirtinta ir turite visas nario teises galite čia. Nuo mokėjimo patvirtinimo atsiuntimo duomenys perkeliami į puslapį per ~1 - 3 d.d.

Nario mokestį pervesti:
Inovatyvios medicinos draugija
Sąskaitos Nr.: LT96 7044 0600 0032 6521
Įm. kodas: 125081979
Banko pavadinimas: SEB bankas
Adresas: Lvovo g. 25-104, Vilnius
Telefono nr.: +37061269744
Elektroninio pašto adresas: info@imdraugija.lt

Narių kategorijos

Nariai
Garbės nariai
Asocijuoti nariai

Nariais gali būti asmenys, studijuojantys Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose.
Asmenims, savo darbais nusipelniusiems IMD, Pirmininko teikimu ir Kongresui pritarus gali būti suteikiamas Garbės nario vardas. Garbės nariai yra atleidžiami nuo vienkartinio stojimo ir kasmetinio narystės mokesčio mokėjimo.
Asmenys, nestudijuojantys Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose, gydytojai, gydytojai - rezidentai, mokslininkai ir kiti mokslu suinteresuoti asmenys gali tapti Asocijuotais nariais. Asocijuotas narys turi visas nario teises, išskyrus teisę balsuoti Kongrese ir būti išrinktu į IMD valdymo organus.

Nario teisės

Dalyvauti, teikti pasiūlymus ir balsuoti Kongrese.
Rinkti ir būti išrinktais į IMD valdymo organus.
Naudotis IMD teikiamomis paslaugomis, inventoriumi, dalyvauti IMD organizuojamuose renginiuose.
Susipažinti su Narių sąrašu bei kitais dokumentais ir gauti visą IMD turimą informaciją apie jos veiklą.
Turėti pirmenybę dalyvauti IMD renginiuose bei gauti kitas nuolaidas, suteikiamas Nariams.
Bet kada išstoti iš IMD, pateikus prašymą raštu Biurui.