Santrauka

 • Tyrimo uždaviniai - planuojant tyrimą, svarbu įvardinti konkrečius uždavinius ir priskirti jų sprendimui reikalingus kintamuosius
 • Statistinės analizės lygmuo:
  • Vienmatė analizė - tiriamas 1 kintamasis
  • Dvimatė analizė - tiriami 2 kintamieji
  • Daugiamatė analizė - tiriami 3 ir daugiau kintamųjų
 • Kintamųjų tipai:
  • Tolydieji - išmatuojami kintamieji su tarpinėmis reikšmėmis, pvz. ilgis, svoris, koncentracija
  • Ranginiai - natūralieji skaičiai, išsidėstę ranginėje eilutėje tam tikra tvarka, pvz. ligos sunkumo laipsniai
  • Diskretūs - kintamieji, neturintys tarpinių reikšmių, neišsidėstę pagal tvarką, pvz. lytis, vaikų skaičius šeimoje, stimulo dažnis
 • Imties tūris:
  • Maža imtis - iki 30 kintamųjų
  • Vidutinė imtis - 31 - 50 kintamųjų
  • Didelė imtis - daugiau nei 50 kintamųjų
 • Imties parametriškumas - priklauso nuo imties tūrio ir duomenų išsisklaidymo