Inovatyvios medicinos draugija
Įm. kodas: 125081979
Adresas: Lvovo g. 25-104, Vilniaus, LT 
El.paštas: info@imdraugija.lt
Tel: +370 611 10525

IMD Biuro narių kontaktai