Nariu galima tapti užsiregistravus IMD svetainėje (imdraugija.lt) ir sumokėjus įstojimo mokestį. Narystę galima pratęsti kasmet mokant kasmetinį mokestį.

Narių teisės

 • Dalyvauti, teikti pasiūlymus ir balsuoti Kongrese.
 • Rinkti ir būti išrinktais į IMD valdymo organus.
 • Naudotis IMD teikiamomis paslaugomis, inventoriumi, dalyvauti IMD organizuojamuose renginiuose.
 • Susipažinti su Narių sąrašu bei kitais dokumentais ir gauti visą IMD turimą informaciją apie jos veiklą.
 • Turėti pirmenybę dalyvauti IMD renginiuose bei gauti kitas nuolaidas, suteikiamas Nariams.
 • Gauti IMD naujienlaiškius.
 • Bet kada išstoti iš IMD, pateikus prašymą raštu Biurui.

Asocijuoti ir garbės nariai turi visas Narių teises, išskyrus teisę balsuoti kongrese ir būti išrinktais į IMD pirmininko postą. Asocijuotiems nariams galioja visos narių pareigos.

Narių pareigos

 • Aktyviai padėti įgyvendinti IMD tikslus ir uždavimius.
 • Prisidėti prie IMD organų priimtų nutarimų įgyvendinimo.
 • Mokėti kasmetinį narystės mokestį, kurio dydį nustato Kongresas (2017 09 priimta 10 Eur stojamasis ir 5 Eur kasmetinis narystės mokestis).
 • Laikytis visuomenei priimtinų elgesio, moralės ir etikos normų, savo elgesiu nediskredituoti IMD vardo.