Šaukiamas IMG Kongresas!

Visų narių dalyvavimas privalomas!

2018 metų kovo 9 d., 17:00 val. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre, R102 auditorijoje, Saulėtekio al. 7, Vilniuje vyks IMD Kongresas.
Susirinkime dalyvaus:

  • IMD Pirmininkė
  • IMD Nariai

Darbotvarkė:

  1. IMD Pirmininkės Evelinos Zigmantavičiūtės 2017/2018 m. veiklos ataskaita.
  2. IMD Pirmininko 2018/2019 metams rinkimai.