Chirurginių įgūdžių kursai

Chirurginių įgūdžių kursai - tai didelio populiarumo sulaukęs periodinis medicinos studentų kompetencijų kėlimo renginys. Kursai skirti padėti studentams įgyti įgūdžių, reikalingų chirurginių specialybių praktikoje, padėti planuojantiems stoti į chirurginę specialybę lavinti savo kompetencijas, o besidomintiems - susipažinti su chirurginių specialybių specifika ir padėti apsispręsti, ar chirurginė kryptis yra tinkama ir patraukli būsimajam specialistui.
Kursus veda pasiruošę ir patyrę studentai-kuratoriai, o taip pat padeda, prižiūri ir instruktuoja gydytojai bei gydytojai - rezidentai. Per tris kursų dienas mokomasi:
Bendrosios chirurgijos
Plastinės ir rekonstrukcijos chirurgijos
Angiochirurgijos
Abdominalinės chirurgijos subtilybių.

Chirurginių įgūdžių kursai 2015 gegužė

Organizatoriai - kuratoriai:
Naglis Ramanauskas
Joris Ališauskas
Gintarė Kavaliauskaitė
Povilas Mažrimas
Romena Bulzgytė
Povilas Jukna
Liuba Kornilenko
Adomas Ladukas
Aneta Bobin

Gydytojai - rezidentai:
Arminas Skrebūnas - angiochirurgija
Rūta Venciūtė - plastinė chirurgija
Aurimas Klivickas - bendroji chirurgija

« 2 8 »

Dalyviai:
Aira Beniušytė, Viktorija Žitkutė, Diana Maldžiūtė, Lukas Piliponis, Edward Grišin, Edita Samackaitė, Raminta Martinaitytė, Neringa Guobytė, Irena Kondrataitė, Alex Šalamov, Akvilė Skurkaitė, Mykolas Venckus, Jonas Banaitis, Justė Dicevičiūtė, Julius Trapikas, Evaldas Astrauskas, Saulė Marija Rimšelytė, Andrius Kontrimas, Kipras Mikelis, Mantvydas Krikštaponis

Chirurginių įgūdžių kursai 2016 vasaris

Organizatoriai - kuratoriai:
Naglis Ramanauskas
Joris Ališauskas
Gintarė Kavaliauskaitė
Povilas Mažrimas
Lukas Piliponis
Evaldas Astrauskas
Akvilė Skurkaitė
Romena Bulzgytė
Povilas Jukna

Gydytojai - rezidentai:
Arminas Skrebūnas - angiochirurgija
Rūta Venciūtė - plastinė chirurgija
Dovilė Ragažinskaitė - bendroji chirurgija

« 1 5 »

Dalyviai:
Jonas Dautaras, Kamilė Andriejauskaitė, Gytis Tijūnėlis, Rūta Tumasonytė, Mantas Jodinskas, Rūta Žulpaitė, Joris Besasparis, Kristina Savickaitė, Monika Jusytė, Goda Sudarytė, Tomas Liaudginas, Dovilė Majauskytė, Saulius Mikėnas, Saulius Adamonis, Gabija Makūnaitė, Rokas Baltušnikas, Ieva Bunikytė, Artūr Versocki, Vaiva Stankevičiūtė, Ana Chaleckaja, Mantas Vaišvilas, Mindaugas Baginskas, Sandra Tumėnė.

Chirurginių įgūdžių kursai 2016 gegužė

Organizatoriai - kuratoriai:
Naglis Ramanauskas
Lukas Piliponis
Jonas Dautaras
Evaldas Astrauskas
Kristina Savickaitė
Mantas Jodinskas
Akvilė Skurkaitė
Julius Trapikas

Gydytojai - rezidentai:
Arminas Skrebūnas - angiochirurgija
Rūta Venciūtė - plastinė chirurgija
Dovilė Ragažinskaitė - bendroji chirurgija

« 2 7 »

Dalyviai:
Akvilė Gataveckaitė, Greta Navickaitė, Paulius Simonavičius, Mindaugas Galvosas, Eglė Janušonytė, Valerija Mosenko, Ona Nagreckaitė, Agnė Šarskutė, Urtė Skirmantaitė, Karolina Kaunaitė, Greta Mitrikaitė, Matas Mongirdas, Greta Kazakevičiūtė, Simona Jauniškytė, Rūta Dubosaitė, Lina Morozovaitė, Edvardas Serafinas, Justas Kelbauskis, Agnė Dikčiūtė, Laima Aleksandravičiūtė, Eglė Klivickaitė, Paulius Valatka, Dominykas Varnas, Paulius Gaigalas.

Chirurginių įgūdžių kursų programos komponentai

Bendrosios chirurgijos
Supažindiname su chirurginiais instrumentais, su kuriais dirbama kursų metu. Paaiškiname kokios yra adatos, kaip jas paimti taisyklingai adatkočiu. Suteikiame žinių apie siūlus, jų skirtumus. Mokome chirurginių mazgų rišimo technikos. Pademonstravus esminius chirurginius siuvimo principus suteikiame galimybę dalyviams išbandyti savo jėgas dedant pirmąsias savo siūles ant kempinės, vėliau ir ant kiaulės odos. Skatiname išbandyti kuo įvairesnių siūlių ir jas demonstruojame dalyviams, paaiškiname kuo jos geresnės už kitas siūles tam tikrose situacijose.

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos
Mokomės rekonstruoti sausgyslę. Demonstruojame Modifikuotą Kesslerio siūlę, kurią vėliau taikydami dalyviai siūna vieną stambiausių kiaulės kojos sausgyslių. Supažindiname su odos transplantacijos principais. Išmokome odos vaskuliarizuotų odos lopų plastikos metodikų kaip Z-plastika, Y-plastika, H-plastika bei dvilapio odos lopo plastikos. Praktikuojamės ant vištienos ketvirčių odos.

Angiochirurgijos
Užsiėmimo dieną mokome kaip, atlikus skersinę ir išilginę arteriotomiją, kraujagyslę susiūti. Vėliau pasitelkę visus savo chirurginius įgūdžius ruošiamės operacijai! Sukuriame anastomozę: galas į galą, o vėliau galas į šoną. Šių angiochirurginių technikų subtilybių moko angiochirurgas gyd. Arminas Skrebūnas.

Abdominalinės chirurgijos
Dirbame visą dieną su kiaulės žarnomis. Mokomės žarninių anastomozių kūrimo ir specifinės siūvimo technikos. Operacijos simuliacijos metu vienas iš dalyvių tampa operatoriumi, o kitas dalyvis – asistentu. Išbandome suformuoti anastomozes galas į galą bei šonas į šoną. Galiausiai Jūsų darbo vaisius patikriname leisdami vandenį per anastomozę. Puikiai įsisavinote chirurginių įgūdžių kursų praktiką, jei per anastomozę vanduo neprateka!

Medicinos studijų metų chirurginių įgūdžių mokymų labai trūksta, todėl jaučiamas didžiulis atotrūkis studentui atėjus į vasarinę praktiką, išvažiavus į mainus ar įstojus į rezidentūrą. Šių chirurginių įgūdžių kursų idėja gimė tokiems patiems medicinos studentams kaip ir Tu, kurie nutarė imtis iniciatyvos prisidėti prie studijų kokybės gerinimo bei profesinių kompetencijų ugdymo. Pirmieji Chirurginių įgūdžių kursai įvyko 2015 metų gegužės mėnesį ir yra sėkmingai organizuojami toliau. Po kiekvienų kursų dalyvius siekiame įtraukti į organizatorių - kuratorių komandą, kurie prisideda prie kursų tobulinimo ir tęsimo.

Organizaciniai partneriai

Rėmėjai