IMD - niša įvairių disciplinų studentų, mokslininkų, gydytojų ir verslininkų bendradarbiavimui, tobulėjimui, naujų idėjų ir projektų gimimui.

IMD misija

Įvairių specialybių Lietuvos studentų mokslinės veiklos skatinimas, grindžiamas glaudžiu tarpusavio bei kitų šalių mokslininkų, verslo ir viešojo sektoriaus atstovų bendradarbiavimu. Bendradarbiaujant su viešiuoju ir privačiu sektoriumi kurti atvirą, inovatyvią ir palankią mokslinės tiriamosios veiklos vystymo aplinką, sudarant geriausias sąlygas studentams įsitraukti į mokslinę tiriamąją veiklą bei patobulinti turimas ar įgyti naujų profesinių kompetencijų.

IMD vizija

Organizacija, vienijanti LR moksline tiriamąja veikla besidominčius studentus, mokslininkus, gydytojus, viešąsias ir privačias institucijas, kurianti palankias sąlygas studentams tobulinti ir įgyti naujų kompetencijų bei save realizuoti mokslinėje veikloje.

IMD tikslai

Skatinti studentų įsitraukimą į mokslinę tiriamąją veiklą.
Kurti atvirą, inovatyvią ir palankią mokslinės tiriamosios veiklos vystymo aplinką studentams, kurioje būtų ugdomos asmeninės kompetencijos, įgyjamos geriausios profesinės žinios, padėsiančios tapti aukščiausio lygio specialistais ir pažangiais bendruomenės nariais.
Skatinti studentų mokslinės tiriamosios veiklos tarpdiscipliniškumą
Organizuoti, remti ir skatinti mokslines, mokslo populiarinimo, inovacijų, kvalifikacijos kėlimo, visuomenės švietimo iniciatyvas ir jose dalyvauti.
Bendradarbiauti su Lietuvos ir kitų šalių studentais, nevyriausybinėmis ir vyriausybinėmis organizacijomis, mokslo bei verslo institucijomis ir privačiais asmenimis, siekiant aukščiau išvardintų tikslų.